Leka med tanken


Hur kan vi i en konfliktfylld värld främja vår förmåga till medkänsla, förståelse och kreativitet? Sammanhang vi befinner oss i, såväl som personlig identitet och fysiska förutsättningar, spelar stor roll för vilka vägar våra tankar tar. Med förhoppningen att förstå mer om hur dessa faktorer begränsar oss i utforskandet av vår mentala räckvidd, har jag arbetat med att ringa in vad ett frigörande av tanken skulle kunna innebära. Under denna process har identitet och ego, såväl som de västerländska käpphästarna analys, logik och argumentation hamnat under luppen.

Genom skapandet av festivalen Leka med Tanken vill jag erbjuda en plats för experimentellt utforskande och gemensamt kontemplerande kring dessa frågor. Jag vill bjuda in dig till en festivaldag fylld av filosofiska, vetenskapliga och konstnärliga ingångar. Min förhoppning är att du ska få syn på ditt alldeles egna tänkande.

www.lekamedtanken.se