Lek (inte) med maten

Idé/koncept

När det kommer till mat - lyssnar du på experter eller kroppen, efter regler eller känslor, på traditioner eller trender?

Upplevelsen av ätandet skiljer sig mellan människor och är knytet till traditioner, vanor, trender, känslor och kultur. Ätandet kan vara laddat på olika sätt och projektet "lek (inte) med maten" undersöker upplevelsen av ätandet genom en serie tallrikar. Tallrikarna gör måltiderna svåra och konstiga eller intressanta och roliga - syftet är att väcka brukarens personliga associationer till ätandet.

Projekt för kursen Konstnärlig gestaltning: mötet mellan konst och design