Layers.

Layers är en pall bestående av fyra individuella delar som alla behandlats med den gamla japanska tekniken udukuri. Varje del har en egen kombination av färglager som tillsammans med ådringen i träet bildar ett unikt mönster.