LAMPA

Lampa i papier mache från sista projektet, första terminen på Kvällsskolan.