KOFEZ

Ett objekt i trä som inte ska se ut som något annat än sig självt.