Karaff

Att dela något knyter samman och bildar gemenskap.

Min ambition har varit att formge en funktionell och elegant karaff som bjuder in till att dela en dryck.