Ivy Vigilante


Camp är ett engelskt uttryck som syftar på en social, kulturell och estetisk stil med inslag av kitsch från samtida populärkultur. Camp kan vara en omedveten estetik och uppfattas då som ett uttryck för bristande förfining, eller avsiktlig för att fylla funktionen som effektsökeri och har då vanligen humoristiska eller ironiska inslag.

Jag har utforskat camp som estetik i filmskapande, där jag kombinerat campens traditionella bilduttryck med surrealismens idéer, och skapat en berättelse laddad med referenser från populärkulturen.

Ivy Vigilante är en skruvad berättelse baserad på verkliga händelser om en kvinnas stolta och oförlåtande kärlek till att vara självdestruktiv. Med inspiration från italiensk Giallo, amerikansk Grindhouse och europeisk indiefilm är resultatet en vulgär pastischfilm. 

Mer information

Tack till:

Ljud Och Bildmedia, SVT Rekvisita/Kostym, Independent Kostym, Stopp/Family, Flickorna Larsson, Agent Bauer, Hallwylska Museet, Biologiska Museet, Stockholms Stadshus, Hotell Örnsköld, Le Rouge, Motorhistoriska Sällskapet, Andres Rignell, Carina Pettersson, Andreas Hultgren, Pia Wåreus, Anna Lindqvist, Greta Colloca, Per Ekström, Stina Sturesson, Niklas Carlsund, Jonas Eriks, Mamma, Pappa, Emanuel Åström, Joel Junsjö, Anna Asplind