The International Flag of Planet Earth

Varför har inte vår planet en officiell flagga?

The International Flag of Planet Earth  är ett projekt som handlar om att vi alla lever på samma planet – och att allt hör samman på ett eller annat sätt oavsett nationsgränser, religion eller etnicitet.

En flagga som denna skulle kunna användas vid tillfällen då det handlar om frågor eller situationer som berör oss alla, till exempel vid klimat– och fredskonferenser, rymdfärder eller den dagen då vi kanske koloniserar en annan planet. Framförallt fungerar den som en påminnelse om att vi måste ta hand om varandra och den planet vi bor på.

Flaggan är formgiven efter reglementen kring flaggor och under processens gång har expertis från olika professioner konsulterats; allt från en heraldisk konstnär till en professor i astronomi. Detta för att hitta en symbol som fångar essensen av vår planet.

www.flagofplanetearth.com