2. Affischförslag till Sveriges kortfilmfestival

Sveriges Film- och Videoförbund arrangerar årligen Sveriges kortfilmfestival för att hylla den svenska kortfilmen och visa upp Sveriges bästa nya independent-kortfilmer. Jag fick i uppgift att skapa en affisch till festivalen.