Highly Sensitive-Window Throne

Du har väl hört sagan om Prinsessan på ärten. Hon som sov fruktansvärt dåligt för att drottningen lagt en liten ärta på botten av hennes säng. Det var beviset på att hon var av kunglig börd, för så känslig kan ju bara en riktig prinsessa vara. I vår tid skulle hon räknas in som en femtedel av alla som är högkänsliga. Att leva i en överväldigande värld med känselspröten ständigt påslagna kan vara både en sårbarhet och en gåva. Hjärnan blir lätt överstimulerad av alla känslomässiga och sensoriska intryck; man vill skydda sig mot överstimuleringen genom att avskärma sig. Fönstret har alltid varit en sådan plats för mig. Jag ser att det finns ett behov av solitära fönsterstolar. Jag tror många har en önskan att sitta i ett fönster, men alla har inte en vacker och bred fönstersmyg. Jag har använt min känslighet som en metod och redskap i min formgivning. När känslorna stormar är Window Throne ett mjukt lavendelfält där känslorna kan plana ut och ge plats åt ett lugn och låta dig fånga stunden. 

Tack till: Kvadrat, Mia Cullin, Anna-Karin Östberg, Alex Lundvall

Highly Sensitive-Window Throne

You’ve all heard the story of the Princess on the Pea, who had a terrible night’s sleep despite twenty mattresses, because the queen had placed a small pea underneath them. This proved that she was of royal lineage, because only a real princess could be that sensitive. In our time, she would be diagnosed as belonging to the one-fifth of the population who are highly sensitive. Living in a world with your tentacles out all the time makes you both vulnerable and blessed. The brain easily gets over-stimulated by all the emotional and sensory impressions; you want to protect yourself against this over-stimulation by seeking refuge. The window has always been such a place for me.

I have noted that there is a need for solitary window seats. I believe many people would like to sit in a window, but not everyone has an attractive, wide window alcove. I have used my sensitive as a tool and method in my design work. When feelings run high, Window Throne is a soft field of lavender, where emotions can level out and give way to peace and allow us to capture the moment.