H EALRVIEATLI C A

”H EALRVIEATLI C A” utforskar förhållandet mellan Arial och Helvetica.

Om man inte kan typografi är det svårt att se skillnad mellan Arial och Helvetica. Många hävdar till och med att Arial är en kopia, men vad är inte det? 

I en kedja av innovationer där den ena influerar den andra skapas bara kopior. Kopior är utveckling.