alfaalfa

grow, eat, repeat

Behållare för att grodda t.ex. alfaalfa-frön. 

Material: Mjukbetong, glas, basad ask, silikonring med sil