"Gran i diptyk"

Granens användningsområden är främst tillverkning av papper och limträbalkar ämnade för byggarbeten. Det är sällan man refererar dessa material till varandra; de tillämpas inom olika fält och är mycket åtskilda vad gäller det visuella uttrycket. De är dock båda material som har blivit helt fabricerade sedan industrialiseringen, och många skulle nog säga att de i och med detta blivit "döda" material skilda från det vi kallar hantverksmässighet. Det finns inga spår av mänsklig närvaro i dem. För att synliggöra den koppling som binder dessa material till varandra, samt omarbeta dem genom konsthantverk, har jag sammanfogat dem i en ljudabsorbent, Gran i diptyk.

Ljudabsorbenten är tillverkad av pappersmassa, brickor av ändträ från återvunnen limträbalk och satinband. Pappersmassan har pressats och torkats i en träram i flera lager vari trä och textil gjutits in.

November 2019