GIRLS IN DIAGNOSIS

Fotoserie med tillhörande intervjuer om unga kvinnor med neuropsykiatriska diagnoser.

"Jag har valt att göra denna porträttserie för att låta tjejer med neuropsykiatriska tillstånd vara i fokus. Inte för att reducera människor till att vara sin diagnos och sitt kön, utan för att ge utrymme för tjejer med diagnoser att tala om sina erfarenheter som det mediala utrymmet sällan täcker. Dock har jag valt att inte bara fokusera på tjejer som är diagnostiserade, utan även tjejer som misstänker att dom har en diagnos, då jag själv visste att jag hade mitt tillstånd, min diagnos, flera år innan jag fick en remiss för utredning."