Iteration

Det finns ett gap mellan dam- och herrmode. Det finns också ett gap mellan hur vi värderar respektive kategori. I en drömvärld skulle detta gap inte existera och ingenting skulle vara högre eller lägre värderat. Men hur tar vi oss dit? 

Jag har under tre år utforskat min relation till kostymen. Vi har något outtalat. Klassisk herrklädsel och kostymer har blivit både en estetik och klädkod som jag anammat i såväl kreationer som min egen klädsel, men aldrig helt kunnat identifiera mig med. Inför min examenskollektion har jag ifrågasatt mitt intresse för klassisk herrklädsel och vad jag vill åstadkomma med min design. 

Genom att använda mig av den kunskapsbank jag byggt upp, vill jag än en gång utforska min relation till kostymen. Syftet är att frigöra kostymen från konservativa laddningar och anpassa den till en ny tid med nya värderingar. Jag har testat gränser för hur lite jag kan ändra på klassisk tillskärning av kostymen för att nå den balans jag söker.