Fysiktolkning

Fysikpriset 2015 gick till Takaaki Kajita och Arthur B Mcdonald för upptäckten av att partikeln Neutrino har massa och kan byta identitet.  En Neutrino är en miljondel utav en elektron och färdas nästan i  ljusets hastighet. Den upptäcks i gigantiska vattenfyllda underjordiska  laboratorium. Då den kolliderar med andra partiklar sker en reaktion i form utav en blixt som man kan mäta i labbet. Vasen är 3D printad i fyra separata delar och hålls uppe av två laserskurna plexiglasskivor. Den speglar Neutrinons karaktärsdrag: 

Genomtränglighet - formen sticker ut genom ytterformen

Fart/snabbhet - reflektion i mässing och plexiglas

Identitetsbyte - formspråket ändras från front till sidovy

Reaktion - innerform 

Labbet - ytterform 

Lampor i labbet - mässingsplatta i botten 

Kan vara del av svartmateria - färgen svart 

Ställdes ut på Nobelmuseet och publicerades i Rum Design nr 22016.