Frizon

Min frustration kring behovet av att behöva definiera vår omgivning för att kunna hantera den. Glappet samt kopplingen mellan manligt och kvinnligt. Att behöva använda oss av dessa etiketter för att kunna förstå och kategorisera människor. 

Jag vill avskaffa begreppen kring könstillhörighet, i min kollektion designar jag till mannens kropp, men han behöver inte definieras enligt sitt kön. Istället för att kopplas ihop eller jämföras med manlighet eller kvinnlighet vill jag att han uttrycker sig snarare med sin personlighet, med känslor. 

Han ska vara sensuell, sexuell. Med nonchalans pratar han sitt eget språk. Den nakna huden spelar en central roll i kollektionen, den ambivalens som uppstår när kroppens sexuella värde avdramatiseras med hjälp av nonchalans. Att vara mindre medveten och mer avslappnad med sin kropp.