FÖRSTA DAGEN I SKOLAN

Dålig hållning och svajiga ben. Model i skala 1:5