Finest Selection

Finns inte mångfald där design skapas, finns inte god design för alla. 

Om vissa material, tekniker, former och stilar saknas i design-skapandet, saknas nyskapande design för framtiden. Istället för att stövla runt i en vit minimalistisk designvärld borde formgivare och designers lyfta blicken och se vår omvärld. Kanske skapas först då design som fler kan relatera till?

Gränserna för vad som är välkommet i designvärlden är svåruppfattade. Vad lyfts fram och vad syns?

Finest Selection

Without diversity where design is created, there would be no good design for everyone.

The dental technician, the nail artist, and the wig maker have designed objects for this exhibition, which is a visualisation of the encounter with new crafts and a curiosity about what is welcome in the design industry. 

This work is based on a desire to achieve diversity in design. It is also a commentary on our contemporary era and the invisible boundaries that dictate who is admitted.

Photos by: Fanny Löfgren