Filmen om fortsättningen - Arbetsprov

Som övrigt arbetsprov gjorde jag denna film som handlar om min resa fram till Beckmans.