Figurteckning

Vår lärare hade bjudit in ett par som stod modell