Existimatio libri

Arbetsprov, uppgift 4. Typografi och bild

Existimatio Libri

Det mesta blir bedömt och betygsatt i tidningar och på internet: tv-serier, musik, restauranger, och inte minst böcker. Att läsupplevelser mynnar ut i åsikter och tyckanden är självklart bra och inget problem i sig, men jag kan ibland känna att en drunknar i främmande människors ytterst personliga omdömen. Begrepp som bra smak och dålig smak blir till normer som gör det svårt att bedöma boken rättvist även inför sig själv. 

Mitt exlibris är ett klistermärke med plats för en enkel recension – ett betyg och några rader text, samt datumet boken lästes klart. Här kan jag skriva mina tankar om boken utan i med tanke att dessa ska publiceras på något sätt, de finns bara där som en minnesanteckning för framtiden. Jag älskar att läsa och samlar lätt på mig böcker, men ju fler det blir desto svårare är det att komma ihåg vad en faktiskt tyckte om den där boken en läste för fem år sedan, eller varför en tyckte så. Mitt klistermärke fungerar därför inte bara som utlopp för tankar efter en läsupplevelse utan även som dokumentation för framtiden. När jag funderade på vilket slags exlibris jag skulle göra, så kände jag att jag ville göra något som kunde fylla en funktion: Existimatio libri –utvärdera boken.