ERASE

Vi fick i uppgift att analysera reklam som sedan skulle resultera i en konstnärlig gestaltning, jag valde att fokusera på hur den kvinnliga kroppen ständigt redigeras i media och reklam för att passa in samhällets skeva ideal. Jag arbetade som en retuschör och redigerade bort allt som fel med hennes kropp, men valde att jobba analogt med pennan och suddet som verktyg istället för photoshop.