Empty boxes

Empty boxes är en lek med köp-hets-estetik och kommersialism.