EMBRYA

Jag förlorade någon. Och under två dimhöljda dygn höll jag på att förlora en till, den som står mig närmast. Kollektionen utgår från de dygnen. Dimman. Sprickorna – mot huden, mot hjärtat. Fastlåstheten. Och smärtan att förlora någon.

Material: spets, silikon, järnflis och glitter i övergången från mjukt till hårt.