Du är inte min son - Arbetsprov

Typografi: En ABC-bok är många människors första medvetna möte med bokstavsformer. Skapa en ABC-bok – för barn eller andra.                                                                                                     

DU ÄR INTE MIN SON

Barn växer ofta upp med förväntningar på sina axlar. Redan i tidig ålder utvärderas barn och deras kompetenser analyseras för att sedan leverera en produkt = Ett betyg. Betyget visas upp till familjen, familjen som förväntar sig ett resultat. Lever inte barnen upp till de förväntningarna, som samhället format, då tror föräldrarna att ens barn inte kommer lyckas i livet.

Allt detta baserat på - en bokstav.
Väldigt rimligt... eller? 

Med detta arbetsprov hoppas jag kunna skapa debatt om betygssystemet och dess påverkan utanför klassrummet. Men också ge en inblick i hur det varit för mig att växa upp med alla dessa förväntningar, med föräldrar som bara ville mig väl egentligen. Att leverera bra betyg låg i linje med deras syn på en trygg vardag. 

Är du förälder? Låt ditt barn drömma.
En dag kommer hen in på Beckmans kanske.