DSD2.5D

Dynamic Shape Display

Hur kommunicerar vi på distans? Idag sker en stor del av vår kommunikation och interaktion digitalt. Den kommunikationen är till stor del begränsad till två sinnesintryck: det visuella och det audiella. Varför fokuserar vi på just dessa områden när vi får bättre uppfattning av situationen om vi sprider det till fler sinnen.  

Genom att göra en skärm som återskapar djup, fysiskt, ges möjlighet att interagera med informationen. Men även ett nytt sätt att kommunicera med varandra på distans. 

Tack till: 

Teenage Engineering, Jesper Kouthoofd, Mattias Haile, Gustav Stockman, Frida Borgstedt.