Drejade koppar

Drejade koppar i glaserad stengodslera.