Drawing Conclusions

Skapandet ses ofta som ett uttryck för frihet och individualitet. Men hur unika är vi egentligen? Vi systematiserar och organiserar ständigt våra synintryck för att göra världen hanterbar och begriplig. Vi finner mönster och sorterar; en oreflekterad process. Men hur går systematiseringen till? Kan teorier om visuell perception hjälpa oss att få syn på hur vi läser av vår omgivning?

Perceptionsteori och psykologi spelar ofta en liten roll i designvärlden, trots att ämnena erbjuder vetenskapligt grundade teorier för hur vi läser av, uppfattar och tolkar intryck. Ju mer visuellt orienterat samhället och informationsflödena blir, desto viktigare blir det att bli medveten om hur vi läser av visuell information. Detta för att i förlängningen kunna tillgodogöra oss den på ett så medvetet sätt som möjligt – för att motverka den oreflekterade och okritiska blicken – men även för att tillämpa vetskapen i vår egen praktik.

Genom ett interaktivt test synliggörs deltagarens organiserande av intrycken; en till synes självklar kunskap, men som formar vår värld mer än vi tror.