Dit tjatet inte når

Uppgift i skolan att göra reklamkampanj för Friends. 

COPY:

Att någon är mobbare och någon utsatt är så förlegat. Det är oftast inte så rakt och rent, utan snarare ett otydligt virrvarr. Men man vill inte vara någon av dem. Och absolut inte att ens barn är någon av dem. Man kan uppfostra väl, tjata om respekt och integritet och vara närvarande men ändå inte se allt, höra allt, lösa allt. Dit ni inte når, där finns vi. Vi utbildar dina barns tränare, fritidsledare och lärare och berättar för ditt barn tydliga exempel på vad som är okej och inte. När barnen pratar med flera olika vuxna blir det annorlunda. Det blir jättebra.