Deviance

Gränslandet, spillet mellan en kategori och en annan.

Det avvikande beteendet. Att gå över gränsen för det som i en social kontext förväntas av en man eller kvinna synliggör gränser. Genom siluett och material har jag utforskat tvetydighet genom sociala könsmarkörer.

Material och teknik: olika kvaliteter av siden och polyester behandlat med lack och skulpturlim, frihandssmock