Deviance

Remembering that lonesome room. Beeing on the verge of self, somewhat free, somewhat devastated.


Photography Eli Solberg Model Julian Torsén

Deviance

Gränslandet, spillet mellan en kategori och en annan. Jag har i min kollektion utgått ifrån min personliga erfarenhet av att gå över gränsen för det som i ett socialt kontext förväntas av en man eller kvinna.  Det avvikande beteendet synliggör gränser. Med fokus på det experimentella har jag bearbetat vad tvetidighet betyder för mig. Det har varit ett medvetet val att arbeta med tydliga sociala könsmarkörer och dess dekonstruktion, både i siluett och materialval.

Material

Olika kvaliteter av siden, bomull och polyester behandlat med lack och skulpturlim, burnout och frihandssmock.

Deviance

The border land, the spill between one category and another.  My collection is based on my personal experience of crossing the border for what, in a social context, is expected of a man or a woman. The deviant behaviour brings visibility to borders. With a focus on the experimental I have explored what ambiguity means to me. It’s been a conscious decision to work with social gender markers and their deconstruction, both in the use of silhouett and the choice of materials. 

Material

Various qualities of silk, cotton and polyester treated with enamel and sculpture glue, burnout and freehand smocking.