Det uppmärksamma brukandet

Vår vardag ska helst gå oss obemärkt förbi. Tankarna är någon annanstans, vi har lärt oss att stänga av uppmärksamheten på kroppens fysiska rörelser och upplevelser, med produkter som är designade för att effektivisera och underlätta våra banala vardagshandlingar.

I brukandet av denna kanna och glas krävs nya rörelsemönster och ett annat, mer intimt grepp. Att lyfta kannan ur ställningen, att använda båda händerna när du häller, att behöva ställa tillbaka glaset och kannan i ställningen, det kräver mer fokus. Du upplever vattnets temperatur mot handflatan och känner kontrasten mellan materialen i dina händer i den korta stund då du annars knappt märker att du dricker.

Denna kanna ämnar inte underlätta eller effektivisera vattendrickandet. Syftet är istället att få dig att stanna upp. Att fördjupa den sinnliga upplevelsen. Att förflytta fokus från bruset runt omkring till enbart vattendrickandet. Här och nu.