Dekonstruktion

Dekonstruktion av kavaj. 1 veckas projekt Drapering. 

Deconstruction of suit jacket. 1 Week project Draping.