Decent


En allt större del av våra liv sker över kanaler som ägs av någon annan. Våra digitala beteendemönster bildar en helhetsbild av oss som personer. Dessa mönster lagras sedan och analyseras av både underrättelsetjänster och privata aktörer. Internet, som tidigare varit en fristad för meningsfrihet, har stöpts om till ett verktyg för övervakning och social kartläggning. Men hur blev det så egentligen?

Mitt examensarbete är ett försök att ompröva de designbeslut som ligger till grund för utvecklingen. Resultatet är Decent, en decentraliserad plattform för anonyma internetforum. I kontrast till centraliserade kanaler så har Decent inget centralt informationsnav. Därför finns heller ingen möjlighet till censur eller massövervakning. Nätverket utgörs uteslutande av hemliga grupper, som hålls vid liv av medlemmarna själva.

Genom decentraliserade och krypterade plattformar kan vi kanske bryta upp glashuset som Internet är på väg att bli.