Dear Future,


Är det möjligt att överleva sin egen död? Människans historia är fylld av försök att bevara tankar, trosuppfattningar och kulturarv till framtiden. Dagens digitala informationslagring har flera fördelar, men riskerar också att försvinna eller bli oläslig, om något oväntat händer vår civilisation. Jag är intresserad av alternativa sätt att bevara information under längre tidsrymder.

Dear Future, är en posttjänst för att skicka meddelanden till framtiden. Jag har skapat ett system där meddelanden kan förpackas i åldersbeständiga, vattentäta kapslar som sedan släpps ner på havsbottnen. Landhöjningen gör att kapslarna når ytan vid en viss tidpunkt i framtiden, om 1000, 5000 eller 10 000 år, beroende på havsdjupet. Vad vi väljer att skicka säger någonting om oss själva, vår samtid eller kanske om mänskligheten i stort.