CRAFT KIOSK

Craft Kiosk är en pop-up-butik i en husvagn där det säljs inredning och möbler producerade i ateljéer/studios i Sverige. Första stopp är Brahegatan 10 den 19:e-25:e maj under examensutställningen.

Craft Kiosk är en strävan efter att uppmuntra eftertänksamhet, skapa en plattform för småskalig och lokal produktion och bjuda in till diskussion kring formgivning och hantverk. 

Craft Kiosk a new platform for crafts and design

What would a new platform, a new way of distributing and discussing crafts and design, look like? Thinking carefully before we routinely buy the objects we surround ourselves with has become a far too rare a phenomenon. Imagine crafts that last. Imagine zero mass production and only local production with few intermediaries. Imagine fewer mega industries and more individual designers operating on the market. Craft Kiosk is a project to promote and encourage contemplation, to invite discussions about design, and to create a platform for small-scale, local production.