Comedians

Med utgångspunkt i hur kvinnor representeras i media och framförallt i film har jag utforskat ämnet humor ur ett genusperspektiv. Män dominerar fortfarande komikerbranschen och utgör normen för vad som anses vara humoristiskt. Inspirerat av intervjuer med verksamma kvinnliga komiker vill jag ge en bild av deras upplevelser i komikerbranschen.  Är humor lika fri och villkorslös för kvinnor som för män? Resultatet är kortfilmen Comedians. 

www.comediansfilm.com