Brist

Brist är en armatur, skapad i brist på material, budget och plats.

Uppgiften var att skaffa fram all material med tajt budget inom ett begränsat geografiskt område.