​arnardnavtU

arnardnavtU. Ett projekt för att väcka empati för samtidens människor på flykt. Genom att utforma den svenska klassikern Utvandrarna från höger till vänster som arabiska. Jag vill att läsaren ska relatera till kulturchockens frustration, och i sin tur ha större förståelse till varför integration kräver medkänsla och tålamod.