07. Är du namn nog? Film—Arbetsprov

Sverige blir ofta kritiserat för att de endast för statistik över jämställdhet men inte jämlikhet. Att inte registrera ursprung, sexuell läggning och så vidare är ju självklart godhjärtat, men medför även att vi med största sannolikhet mörklägger en väldigt stor systematisk diskriminering.

Så jag började helt enkelt ta fram en anonym enkät, med väl vägda frågor om rasifiering, läggning, inkomst, arbets- och boendesituation som var tänkt att skickas till olika separatistiska facebookgrupper. Sen inföll verkligheten med att det som vit priviligerad cis-man är problematiskt att nå ut till berörda grupper. 

Jag har även hört från flera håll att konstskolevärlden generellt sätt är rätt dålig på mångfald så jag beslöt mig för att istället försöka påvisa statistik på detta, med ett kreativt (och fullkomligt ovetenskapligt) grepp; genom att jämföra namn. 

Statistiska centralbyrån (SCB) för sedan länge statistik över både för- och efternamn hos svenska medborgare. Jag plockade därför ned de 500 vanligaste namnen därifrån och skapade en datastruktur för dessa. Både Beckmans, Konstfack och Kungliga Konsthögskolan har alla studenters namn på deras hemsidor, så jag plockade sedan ner även dessa. 

I hopp om att finna signaler på bristande mångfald jämförde jag sedan studentnamnen med de vanligaste namnen. Till min förtret blev min tes inte motbevisad åtminstone inte styrkt. 

Däremot fann jag ett annat spännande särdrag. Nästan inga av konsthögskolestudenterna bär på vanliga namn. 

Temat och statistiken var spikad—jag skall göra en (ytterst ironisk) kampanj för Patent- och registreringsverket (PRV), som är den myndighet i Sverige som bl. a. stå för namnbyten, vilken uppmanar aspirerande konsthögskolestudenter att byta namn om det inte är ovanligt nog.  

Filmen är gjord i nostalgisk DOS- och VHS-anda för att sticka ut i mängden och fånga målgruppens uppmärksamhet i social medier kanaler så som Facebook och Instagram. 

Tillhörande hemsida www.namnnog.nu skapades för att låta personer gå in och testa om deras namn håller måttet.