And a Dash of Flowers

Lusten sträcker sig längre än förnuftet,
bortom ord och förståelse. Vi dras till det odefinierbara, det otänkbara.
Det finns något, bortom det egna medvetandet, bortom ens egna gränser,
som är en stor del av den erotiska upplevelsen.
Jag vill skapa utrymme för ett utforskande av den egna sexualiteten. 

Desire extends further than good sense, beyond words and understanding.
We are drawn to what is indefinable and beyond comprehension.
There is something beyond one’s own consciousness,
beyond one’s own boundaries, that is a large part of the erotic experience.
I want to create space for investigating