Amnesty International

Grupparbete av Hedda Wallén, Hannah Green Youngblood och Frida Norén