Fig

Jag ville formge cocktailglas som ser aptitligt och tilltalande ut både med och utan dryck. Därför valde jag att inspireras av fikonets mjuka och oregelbundna former och har skapat ett glas som dessutom vilar bekvämt i handen.