Alla formare på Gällnö!

Alla formklasser samt lärare på studieresa till Gällnö. Fem grupper fick av Jonas och Robin som driver vandrarhemmet uppdraget att ta fram och rita en sittplats under en av deras stora ekar. 2 timmar senare valdes ett förslag och årskurs 1 fick inom sin träkurs tolka och bygga förslaget av det spillmaterial som fanns på plats. Jonas och Robin blev superglada och hoppas på att fortsätta projektet nästa år!