Concretely Happy

Concretely Happy är ett materialexperimenterande projekt i betong som undersöker behovet av figurativt berättande och vikten av materialitet inom arkitektur och design.


Projektets utgångspunkt är övergången från 20-talsklassicism till funktionalism i Sverige. 20-talsklassicismen, som var den dominerande stilriktningen inom arkitektur på 1920-talet, var starkt inspirerad av antiken och husfasader utsmyckades vid den här tiden med antika och mytologiska motiv. Funktionalismens formspråk, som var enklare och utan ornament, möjliggjorde ett mer rationellt bostadsbyggande under 30-talet, då lågkonjunktur och bostadsbrist rådde. Armerad betong var en ny byggteknik som gjorde det möjligt att frigöra sig från historien och bygga för ett nytt samhälle. Jag vill utforska betongen, dess materialitet och möjliga uttryck. Tekniker som används är bland annat pigmentering och friläggning av betong, samt en egenutvecklad reliefteknik. Samtidigt som Concretely Happy är ett projekt förankrat i det praktiska görandet och utforskandet av ett material, så kommenterar det dagens bostadsbyggande som, sitt funktionalistiska arv till trots, inte känns det minsta rationellt eller ärligt. Concretely Happy är däremot en garant för hundra procent ärlig design!