Across/Beyond/Through

Mitt projekt handlar om relationen mellan människa och objekt och vad som händer när man utmanar den relationen i form av skevheter, förvrängningar och förvandlingar.

Resultatet är tre verktyg med funktionen att kunna spegla sig. Spegeln, eller snarare dess yta, är kanske den mest kraftfulla och signifikanta yta vi har. Historiskt har spegeln betytt mycket för människan, både ur ett evolutionärt, men också ur ett kulturellt perspektiv. Det är just ur detta som formen på mina objekt har växt fram. Projektet rör sig i en filosofisk och poetisk värld med kopplingar till människans ursprung och dess historia. Några nyckelord är magi, uråldrigt, ceremonier, Mesopotamien, arkeologi, primitiv, natur och kultur.

Across/Beyond/Through

My project is about the relationship between man and object, and what happens when we challenge that relationship in the form of warps, twists and transformations.

The result is three tools with reflective properties. The mirror, or rather, its surface, is perhaps the most powerful and significant surface we have. Historically, mirrors have been important to us, both evolutionarily and culturally. This was my point of departure when designing my objects. The project moves in a philosophical and poetic sphere referring to the origins and history of mankind. A few key words are magic, primordial, ceremonies, Mesopotamia, archaeology, primitive, nature, and culture.