​A room with a view I-IX

UPPVAKET - Gestaltningsuppdrag på dagkirurgin, Gävle Sjukhus

2013 fick Barolo/Mårtensson uppdraget av Gävle Landsting att gestalta nio stycken fönster mellan bäddarna på uppvaket vid dagkirurgin på Gävle sjukhus. I mars 2014 sattes allt på plats.

Deras idé utgår mycket från de tillstånd man som patient är i då man sakta vaknar upp från narkosen. Det är inte ovanligt att man som patient känner oro eller obehag, ibland kanske också lättnad. Hur varje sinne sakta, sakta vaknar till liv. Först ser man lite ljus, därefter färg. En vad som känns vara en lång tid är det bara suddigt och blicken har svårt att ställa in skärpan. Färgerna i våra fönster är något att fästa blicken vid och vila i. När sedan skärpan ställs kan de kanske skönja ett landskap. Vi har tänkt på landskap genom tågfönster. Där du färdas längs olika landskap och följer skiftningarna från väder, årstid och dygnen. En resa som vi hoppas att patienterna och personalen kommer att känna glädje inför.

Material: plexiglas i lager på lager, färgpennor