9MmQn./..X1E/3

I kampen för korallrevens överlevnad finns en överdriven tilltro till tekniska innovationer. Istället för att angripa problemets kärna, den globala uppvärmningen, försöker vi lindra de symptom vi själva orsakat genom metoder som 3D-utskrifter av koraller, undervattensrobotar, elektronisk växtstimulans och påskyndade evolutionsprocesser. Genom att använda mig av datorn för att skapa helt nya artificiella korallarter vill jag belysa fenomenet och illustrera ett framtidsscenario där man med hjälp av tekniken försöker återskapa det som gått förlorat.