Nicolai Dunger, ÅÄÖ

musikskulpturer till tonkonstens åäö